Bibliografi

Klicka på bilderna för stora versioner (.jpg eller PDF som öppnas i nytt fönster/ny flik).


Haninge

Haninge - Framsida

Boken Haninge, utgiven av Haninge Kommun 2022, innehåller utdrag ur mina skrifter Hågkomster och minnesfragment (1997), del 1 och 2, samt ur boken Historien om Haninge (2020).


Historien om Haninge

Historien om Haninge - Framsida

Historien om Haninge - Baksida

I Hilding Eklunds femtonde bok utspelar sig berättelserna i Österhaninge och Västerhaninge socknar uti Sotholms härad i Södermanland. Boken vänder sig till nyinflyttade som har intresse av att veta vad som har tilldragit sig i bygden.

 

Recension i Glimtar, 2020

  Recension i Haninge Hembygdsgilles medlemstidning GLIMTAR 2020, årg˚ng 39, nr 2, s 16


En lokal författares memoarer

En lokal författares memoarer - Framsida

En lokal författares memoarer - Baksida

Den fjortonde boken i Hilding Eklunds författarskap handlar även den till viss del om Haninge och dess historia. Till största delen berättas dock om författarens spännande härkomst med skilda delar ur hans levnad där vi får ta del av åga olika händelser. Den får betraktas som den bredaste av hans många böcker.


Broder Hilding, Bäste Per-Åke

Broder Hilding, Bäste Per-Åke - Framsida

Broder Hilding, Bäste Per-Åke - Baksida

I sin trettonde bok blåser Hilding Eklund liv i den litterära traditionen att publicera utväxlade brev författare emellan. Här är en sammanställning av brev från korrespondensen mellan honom och hans bokproducent.

 

Recension i NynäshamnsPosten, 31 mars 2015

  Recension i NynäshamnsPosten, 31 mars 2015


Tungelsta Trädgårdsstad - En by växer fram

Hilding Eklund & Jan Sändh: Tungelsta Trädgårdsstad - Framsida

Hilding Eklund & Jan Sändh: Tungelsta Trädgårdsstad - Baksida

I Hilding Eklunds tolfte bok, vilken är ett beställningsverk av föreningen Folk & Trädgård i Tungelsta, presenteras alla handelsträdgårdar därstädes, jämte Tungelsta historia.

 

Recension i NynäshamnsPosten, 31 mars 2015

  Recension i Ledungen, Nr 1,2015
 


Nedslag i Haningebygden

Dalarö – från sjötull till badort

Dalarö – från sjötull till badort

I sin elfte bok överskrider Hilding Eklund stundom kommungränsen vilket visar på ett författarskap som numera inte bara är knutet till det lokala rummet.

 


Det förbisedda bilderna Haninge

Dalarö – från sjötull till badort

Dalarö – från sjötull till badort

I sin tionde bok dokumenteras fyra olika realiteter från vår bygd medelst det skrivna ordet och den fotograferade bilden. Fokus ligger på Tungelsta, men även Västerhaninge och Handen är representerade.

 


Återkomst till Haningebygden

Återkomst till Haningebygden

Återkomst till Haningebygden

Det här är boken med två teman – ett från Handen och ett från Västerhaninge.

 


Minnesbilder från Haningebygden – Berättelser och bilder från 1917 och framåt

Minnesbilder från Haningebygden

Minnesbilder från Haningebygden

Denna bok baseras till viss del på de tidigare häftena ”Hågkomster och minnesfragment”, men innehåller också nytt textmaterial med ej tidigare publicerade bilder. Två kulturpersonligheter som bott i kommunen presenteras, animatören Stig Lasseby och författaren Sven Rosendahl. Boken innehäller också två noveller som bygger på riktiga händelser och en intressant bildserie: Då och nu.

 


Dalarö – från sjötull till badort

Dalarö – från sjötull till badort

Dalarö – från sjötull till badort

Från Västra Vadviken, med Kolbotten och Tegelbruket genom hela Dalarö fram till Rosenön leder denna berättelse.

 


Glömda bilder från Handen, Österhaninge, Årsta och Sandemar

Glömda bilder från Handen, Österhaninge, Årsta och Sandemar

Glömda bilder från Handen, Österhaninge, Årsta och Sandemar

Bildberättelsen börjar vid Söderby sätesgård och följer urgamla häradsvägar genom Handen och Österhaninge fram till Årsta och Sandemar.

 


Västerhaninge i gamla och nya bilder

Västerhaninge i gamla och nya bilder

Västerhaninge i gamla och nya bilder

Även Tungelsta och Hemfosa med omgivningar skildras i denna bildberättelse.

 


Hågkomster och minnesfragment – fyra delar

Hågkomster och minnesfragment 1

Hågkomster och minnesfragment 2

Hågkomster och minnesfragment 3

Hågkomster och minnesfragment 4

Denna serie i fyra delar bygger på intervjuer med Hildings mamma Olga, Haninge-bo hela livet, och behandlar huvudsakligen haningebygden.